Anak adalah subjek kurikulum, bukan objek kurikulum.

Golden momentnya:

Anak adalah subjek kurikulum, bukan objek kurikulum.